Sağlık Destek

Sağlık sigortası poliçesi talep ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda Kositaş Sigorta yanınızda. Sağlık tazminatı ve provizyon gibi teknik konularda size yardımcı olması için poliçe detaylarınıza (anlaşmalı kurum, limit, muafiyet, istisna vb.) hakim olan uzman ekibimize bizi arayarak ulaşabilirsiniz:


Provizyon nedir?

Sigortalının tercih etmiş olduğu sigorta şirketiyle anlaşmalı hastanede, talep edilen sağlık giderlerinin karşılanıp karşılanmayacağını gösteren değerlendirmedir. Bu değerlendirme sigorta şirketi tarafından yapılır ve sağlık giderinin gerçekleştiği/gerçekleşeceği tarihte yürürlükte sağlık poliçesi olması şartıyla geçerlidir.

Elden Hasar nedir?

Sigortalının tercih etmiş olduğu kurum eğer sigorta şirketi ile anlaşmalı değilse sağlık giderlerinin poliçe kapsamından karşılanıp karşılanmayacağını öğrenmek için gerekli belgelerin temin edilmesiyle beraber sigorta şirketine başvurulmalıdır.

Tüm sağlık harcamaları için gerekli olan ortak belgeler:


Sağlık harcamanızın türüne göre gerekli ek belgeler:


İlaç tedavilerinde; reçetelerin asılları ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde kesilmiş fiyat kupürleri ve barkodları
Doktor muayenelerinde; anamnez raporu (gerekli görülen durumlarda)
Tanı aşamasında yapılan tetkiklerde; doktor istemi (sevk belgesi) ve tetkik sonuçları
Hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde; epikriz raporu/anamnez raporu/ameliyat raporu/patoloji raporu/ayrıntılı fatura dökümü
Ameliyat sonrası yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyonlarda; ilgili ameliyat raporu ile doktor tarafından düzenlenen ve başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren detaylı tedavi planını da belirten rapor
Vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve tıbbi amaçlarla kullanılan malzemeler için; tedaviyi düzenleyen doktor tarafından kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten doktor raporu, tıbbi malzeme reçetesi

*Sigortalı, her türlü adli olayda (trafik kazaları dahil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeleri (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı, savcılık takipsizlik kararı, vb.) tazminat talebi (doğrudan ödeme aşaması dahil) ile birlikte sunmalıdır.